Élet a béke szolgálatában

Sri Chinmoy (1931-2007) – élet a béke szolgálatában

Sri Chinmoy

Elismerő szavak Sri Chinmoyhoz
Tiszteletadások Sri Chinmoy 2007-ben bekövetkezett eltávozása alkalmából

A világbéke szolgálatában töltött élet

1964-es Amerikába érkezése óta Sri Chinmoy kulturális, humanitárius és spirituális programok széles skáláját indította el minden földrészen. A világbéke céljának szentelt számtalan kreatív felajánlásán kívül globális békekezdeményezései számos nemzet, hit és kultúra képviselőinek millióit érintették meg.

Ezek a projektek azokat az ősi és egyetemes értékeket táplálják egy újfajta módon, amelyek minden nagy kultúra és vallás alapját is képezik. Az egység-szív növekedését táplálva Sri Chinmoy békeprogramjainak számtalan résztvevője hathatós kollektív erőt hozott létre az emberiség jobbítására.

“Az emberiség odaadó testvére vagyok. Minden fivéremben és nővéremben a Mindenható Atyát igyekszem szolgálni.”                                            – Sri Chinmoy

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy filozófiája, saját szavaival

A béke nem pusztán a háború hiánya. A béke az egyetemes egység-szív. A béke a harmónia, a szeretet, az elégedettség és az egység jelenléte. A béke a szeretet áradata a világcsaládban.

A külső háború az a háború, amit ember vív ember ellen, nemzet nemzet ellen. A belső háború az a háború, amit a lélek vív a korlátok, a tudatlanság, a kétség és a halál ellen. A külső háború akkor ér csak véget, ha előbb a belső háború megszűnik. Ugyanebben a szellemben hangzik az UNESCO alapszabályának első sora: “Mivel a háborúk az emberek elméjében kezdődnek, a béke védőerődítményeit is az emberek elméjében kell felépíteni.” Azért harcolunk, mert mélyen bennünk diszharmónia, félelem, szorongás és aggodalom van.

Mindig belülről növekszünk, nem pedig kívülről. A növény a föld alatt szunnyadó magból nő, nem fordítva. Csak imánkon és meditációnkon keresztül növekedhetünk belülről, és érhetünk el tartós békét. Ha magunkban belül békét idézünk meg, és azután felkínáljuk valaki másnak, meglátjuk, hogyan terjed a béke egyik emberről a másikra, és azután fokozatosan az egész világra. A békés csend teremt meg minden pozitív dolgot. Az izgatott hang teremt meg minden romboló dolgot.

A történelem kezdetétől fogva láthatjuk az ember felsőbbségre való vágyát. Minden emberi lény egy centivel magasabb akar lenni, mint a többiek. Minden ember felül akarja múlni a többit. De másokat csak akkor múlhatunk felül, ha eggyé válunk velük. Hasonlóképp egyik nemzet csak akkor múlhatja felül a másikat, ha eggyé válik vele szenvedéseiben, örömeiben és eredményeiben.

Imánkkal és meditációnkkal elhallgattatjuk megosztott és megosztó elménket, és fejlesztjük egyesült és egyesítő szívünket. Kétkedő elménkkel megpróbáljuk birtokolni azt, ami másé. Szerető szívünkkel azonosulunk, és eggyé válunk azzal, amik mások. Ez az erő, mely szeret, világproblémákat oldhat meg. Ez az erő tele van odaadással, de nem az áldozat érzésével, hanem azzal az érzéssel, hogy az egész világot saját testvéreként szolgálja. Mind szeretetteljes csendünkkel, mind odaadó szolgálatunkkal hozzájárulunk az egész világ jobbításához.

A vallásban csakúgy, mint az élet minden más területén az egység-szív érzésének kell uralkodnia. Ha egység-szívünkben élünk, érezni fogjuk az összes vallás lényegét, ami nem más, mint Isten szeretete. Az igazi vallásnak tulajdonsága az egyetemesség. Nem keres hibát más vallásokban. A megbocsátás, a könyörület, a tolerancia, a testvériesség és az egységérzés az igaz vallás ismertetőjele.

Egyénileg és együttesen is pozitívan kell állnunk az élethez. Félrehajíthatjuk, és félre is kell hajítanunk múltunk kudarcait. Csak a jövő fényességére kell figyelnünk.

Az élet egy utazás. Van, amikor lassan haladunk előre, és van, amikor gyorsan, de nem szabad megállnunk. Minden embernek az új világ úttörőjének kell lennie.

Sri Chinmoy Egység-Otthon Békefutás

Sri Chinmoy Egység-Otthon Világbékefutás és a Világharmónia Futás

1987-ben Sri Chinmoy alapított egy nemzetközi váltófutást – a Sri Chinmoy Egység-Otthon Világbékefutást – a nemzetközi barátság és béke elősegítésére. Azóta több mint száznegyven országban több millió ember tett egy lépést a békéért, és adta kézről kézre az égő békefáklyát. A ma Világharmónia Futásnak nevezett, egész világra kiterjedő rendezvény – valamint a “Béke hősei” tananyag – számtalan gyermek szívébe segít elültetni a világbéke álmát. A Világharmónia Futás minden földrészen segít erősíteni a béke és összetartozás érzését a különböző nemzetiségű, hitű és kultúrájú emberek között.

whr_carl_lewis.jpg
(Középen Carl Lewis a Világharmónia Futás
nemzetközi szóvivője)

“A Békefutás útvonala úgy köt össze minden országot, mintha határaik nem is léteznének.”
- Lech Walesa, az 1983-as béke Nobel-díj nyertese

“Imái, meditációi, koncertjei és a világméretű Békefutás által, munkája több mint 100 országban kötött össze békeszeretőket, és járult hozzá ezzel a világszervezet munkájához…”
- Kofi A. Annan ENSZ Főtitkár, 2000. szeptember 22.

Néhány a vallási vezetők, politikusok, bajnok atléták és hírességek közül, akik tartották a Világharmónia Futás fáklyáját, és támogatták a rendezvényt: II. János Pál pápa, Teréz Anya, Dalai Láma, Desmond Tutu érsek, Mihail Gorbacsov, Nelson Mandela, Carl Lewis, Mohamed Ali, Tatyana Lebedeva, Arnold Schwarzenegger, Cathy Freeman, Ravi Coltrane.

sri_chinmoy_with_mother_teresa.jpg
(Teréz Anya magasba emeli a
Világharmónia Futás fáklyáját)

“Minden jó szív támogatja a világharmónia ügyét.” – Sri Chinmoy

A Világharmónia Futás nemzetközi honlapja: www.worldharmonyrun.org

kanada_sri_chinmoy.jpg
(Kanada – Sri Chinmoy Békevirág Nemzet
avatási ünnepsége)

Sri Chinmoy Békevirágok

A Sri Chinmoy Békevirágok program részeként világszerte több mint 1100 nevezetes helyet ajánlottak a világbékének. A Békevirágok családja ezreknek szolgál mindennapi  emlékeztetőül az egyéni és nemzetközi harmóniára irányuló közös törekvésünkre.

Ennek a családnak a tagja 153 ország, melyeket az ország vezetői mint Sri Chinmoy Békevirág-Nemzetet hivatalosan a Béke-virágok program tagjának nyilvánították.

Békevirág még számos országhatár, az Egyesült Államok államainak fele, számos tartomány,
több mint 200 város, bámulatos építmények, mint például a Tadzs Mahal, a Sydney Operaház, valamint természeti csodák, mint a Mt. Everest, a Fuji és a Matterhorn hegycsúcsok, a Niagara, a Victoria és az Iguacu vízesés, valamint a Bajkál tó.

oslo_sri_chinmoy_szobor.jpg
(Az Örök Békeláng Oslo kikötőjében
a később mellette felállított Sri Chinmoy szoborral)

“Ezek a Békevirágok a Földön minden egyes embert teljesen a sajátjuknak tekintenek,
mint egyetlen békés és boldog világ-család szerves részét.”

“Egy nemzet az egyetemes test része. A test minden része szükséges, lényeges
és nélkülözhetetlen. Minden nemzet az emberiség reményét, az emberiség ígéretét
és az emberiség fejlődését képviseli.”
- Sri Chinmoy

u_thant_sri_chinmoy.jpg
(U-Thant és Sri Chinmoy)

Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél – Vallásközi csend a békéért

U Thant ENSZ-főtitkár felkérésére Sri Cinmoy 1970 óta, egészen élete végéig vezette a Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél elnevezésű programot. Hetente kétszer találkozott a különböző nemzetekhez és vallásokhoz tartozó küldöttekkel és személyzettel, hogy értékes pillanatokat szenteljenek csendesen a békének.

Sri Chinmoy békemeditációkat vezetett más magasztos intézményekben is, köztük az UNESCO-nál, az Egyesült Államok Kongresszusában, valamint különböző országok
parlamentjében.

Sri Chinmoy hiszi, hogy az ENSZ az emberiség reményeit és álmait testesíti meg. “A világ-test szív-otthona” névvel illeti, és úgy érzi, bármilyen minőségben szolgálja is valaki az ENSZ-et, azzal a világ-családot szolgálja. Így ír: “Az Egyesült Nemzetek külső üzenete a béke. Az Egyesült Nemzetek belső üzenete a szeretet. Az Egyesült Nemzetek legbelső üzenete az egység.”

“Bárki beszél is nekem Önről, az elismerés és a csodálat hangján szól, és én személyesen is úgy érzem, hogy Ön nagyon jelentős feladatot végez az Egyesült Nemzetekért.”  – U Thant

waldheim_sri_chinmoy.jpg
(Kurt Waldheim és Sri Chinmoy)

“Csak békét akarunk, békét. Ön békéért imádkozik. Tudom, mit tesz értünk Ön és a meditációs csoport. Tudom, érzem.”
“Őszintén hálás vagyok Önnek, mivel a meditációs csoporton keresztül mélységét és álmát adja át az Egyesült Nemzeteknek.” – Kurt Waldheim

“Meditációiban Ön túllát a fajok, a nemek, a nyelvek és a vallások jelentette felszínes különbsé-geken. Azokra az igazságokra és eszményekre összpontosít, amelyek egyesítik az egész emberiséget: a béke iránti vágyra, a könyörület szükségességére, a különböző népek férfiai és asszonyai közti  megértés és tolerancia keresésére.”
“Sri Chinmoy, Ön az Egyesült Nemzetek szíve. A hosszú évek alatt, míg én főtitkár voltam, sőt már azelőtt is, Ön mindig velünk volt. Az Ön tanítása mindig velünk volt, és mi inspirációt merítettünk Öntől. A béke sokkal több, mint a háború hiánya. A béke hit, erkölcs, elfogadás és megértés. Ön ezt terjeszti az egész világon. Ön minden vallást tisztel. Minden vallásnak ugyanaz a célja, mint Önnek is: béke a világon mindenki számára. Isten áldja Önt!”
- Pérez de Cuéllar

de_cuellar_sri_chinmoy.jpg
(Pérez de Cuéllar és Sri Chinmoy)

“A Békemeditáció az Egyesült Nemzeteknél három évtizedet ível át, áthidal számos határt, és sok embert ösztönöz. Ebben a házban, amit a béke szolgálatáért folytatott munka és tanácskozás számára hoztak létre, a meditáció ugyanezt a célt szolgálja csenddel és nyugalommal.”  – Kofi Annan

vallaskozi_csend.jpg
(Sri Chinmoy csendes meditációt tart az ENSZ tiszteletére ajánlott
vallásközi szertartáson. Kofi Annan főtitkár és felesége középen állnak.)

A Világvallások parlamentje

Az 1993-as év a Világvallások parlamentjének százéves évfordulóját jelezte. Chicagóban ismét összehívták a Világ Vallásainak Parlamentjét. Ez alkalommal a rendezők Sri Chinmoyt kérték fel, hogy rövid, csendes meditációval nyissa meg a fórumot. Sokak számára Sri Chinmoy csendes felajánlása testesítette meg a Parlament lényegét.

parliament_of_religions_sri_chinmoy.jpg

2004 júliusában ismét sor került egy Vallások Parlamentjére, ez alkalommal  Spanyolországban, Barcelonában. Sri Chinmoy hivatalos felkérést kapott a szervezőktől, hogy újra ő tartsa a nyitó meditációt.

barcelona_sri_chinmoy.jpg

A világ vallásainak 3200 összegyűlt küldötte előtt Sri Chinmoy több percig meditált, azután eszrádzson játszott.

A chicagóihoz hasonlóan a csendes meditáció mély hatást ért el. Egy fénykép, melyen a világ minden vallásának egységéért meditál, világszerte számos újságban megjelent, és több szempontból is a Parlament jelképévé vált.

Egység-szív-könnyek és mosolyok
A Sri Chinmoy Központok nemzetközi humanitárius szolgálata

A nemzetközi Sri Chinmoy központok 1990-ben kezdtek gyógyászati célú segélyt gyűjteni Oroszország éhező népének. A következő évben Mihail Gorbacsov elnök kérésére gyógyszereket és műszereket kezdtünk küldeni, hogy segítsünk a leukémiában szenvedő orosz gyermekek kezelésében. Azóta a szolgálat kiterjedt, és több tízmillió dollárnyi humanitárius segélyt gyűjtött össze és küldött szét a szűkölködők megsegítésére hat kontinens számos országában. Az Egyesült Nemzetek Szervezete főtitkárhelyetteseinek külön kérésére szervezetünk úttörő szerepet vállalt a humanitárius segélyek gyors küldésében több ország végletesen szükséget szenvedő népe számára.

humanitarius_2.jpg
(Az első szállítmányok szétosztására a Caxitorégióban került sor,
ahol több ezer hontalan gyermek és falusi kapott élelmet, ruhát és gyógyszereket.)

Sri Chinmoy egyszer ezt írta: “Uram, add meg nekem a képességet, hogy minden könnyet letörölhessek minden szívről.”

Sri Chinmoy humanitárius szolgálatot végző szervezete, az Egység-Szív-Könnyek és Mosolyok dollármilliós értékben gyűjtött és osztott szét orvosi eszközöket Ázsia- és Afrikaszerte. Odaadóan törekedett enyhíteni a szenvedést és csillapítani a fájdalmat.

Mottó

“Humanitárius szolgálatunk nem egy önmagunk motiválta, leereszkedő jótékonysági cselekedet a szegények és szükséget szenvedők felé. Ez egy óriási lehetőség, hogy etessük, tápláljuk és erősítsük saját szegény testvéreinket, hogy ők is velünk vállvetve menetelhessenek és hirdethessék Isten, a Teremtés világ-egység-győzelmét.” – Sri Chinmoy

terez_anya_sri_chinmoy.jpg
(Teréz Anya Sri Chinmoyjal beszélget, miután a Szeretet Misszionáriusainak
bronxi rendházának ablakából szemügyre vette az 1997. június 17-én átadott
98 láda gyógyszer és gyógyászati eszköz szállítmányt.)

Kik vagyunk?

Az Egység-Szív-Könnyek és Mosolyok egy baráti csoport, köztük számos orvos, ápolónő és sok más elkötelezett személy különböző országokból és vallásokból, akik inspirációt éreznek arra, hogy világszerte szolgálják rászoruló és szenvedő testvéreinket.

Az inspiráció forrása Sri Chinmoy, egy olyan humanitárius, aki hiszi, hogy együtt, saját önzetlen cselekedeteinkkel mindannyian képesek vagyunk segíteni egy harmonikus világ megteremtésében. Ebben a programban mindenki önkéntesként dolgozik, és a humanitárius szolgálatot szíve szeretetéből vállalja. A világ szinte minden fejlett országában és számos kevésbé fejlett országban vannak aktív résztvevőink, akik legtöbbje a Nemzetközi Sri Chinmoy Központok aktív tagja is egyben.

A nemzetközi Sri Chinmoy Központok eddig hat kontinens 136 országában nyújtottak humanitárius szolgálatot.

mandela_humanitarius.jpg
(Mandela elnök a szeretet-üzeneteket csodálja az általa rendezett gyermeknapon
Bloefonteinben 2003. szeptember 27-én. A Sri Chinmoy Centerek szállították a papírt,
a rajzeszközöket és közel 40.000 játékot az összes gyereknek.)

“Valóban ritka ajándék az emberiség számára, hogy ilyen önzetlen személlyel van megáldva, aki egész életét a világ szolgálatának szentelte.”
- Nelson Mandela

“Köszönöm a szegények nevében. Mindenkinek értékes ajándékot adott, egy igen szép ajándékot.”                                – Teréz Anya, 1994. október 1.

“Sosem fogom elfelejteni, és Angola népe örökké nagyra értékeli majd azt a hatalmas humanitárius segítséget, amelyet Ön és szervezete nyújtott Angolának a szükség órájában.”
- Ibrahim Gambari, ENSZ főtitkárhelyettes

Az Egység-szív-könnyek és mosolyok honlapja: www.onenessheart.org

royal_albert_hall_sri_chinmoy.jpg
(Royal Albert Hall – London)

Lélekteli zene és békekoncertek

Sri Chinmoy közel 21.000 dalt komponált angol nyelven és anyanyelvén bengáliul, melyek az emberi élmények teljes skáláját felölelik.
A zene egyetemes nyelvét használva 800-at is meghaladó békekoncertjén, világszerte több százezer embernek adta elő lélekemelő műveit. Koncertjein – melyek mindig ingyenesek voltak – rendszerint a világ számos kultúrájának tucatnyi vagy még több hangszerén játszott.
Békekoncertjei olyan híres koncerttermekben kerültek megrendezésre, mint a New York-i Lincoln Center és Carnegie Hall, a londoni Royal Albert Hall, a Sydney Operaház, a San Francisco-i Davies Hall, a moszkvai Rasszija terem és a tokiói Budokan Hall.

bernstein_sri_chinmoy.jpg
(Leonard Bernstein és Sri Chinmoy)

“Micsoda erő árad ennek az embernek a zenéjéből. Ez hihetetlen! Nagyon, nagyon mély benyomást gyakorolt zenei szellememre.”
“Ön csodálatos példája az alkotó élet azon teljességének, melyet mi, hétköznapi halandók keresünk, és csak remélhetem, hogy egy napon találkozhatok Önnel, és talán én is részt vehetek a csend és a határtalan energia kozmikus forrásában, amelyben Ön él.”
- Leonard Bernstein

yehudi_menuhin_sri_chinmoy.jpg
(Yehudi Menuhin és Sri Chinmoy)

“Az Ön élete az élő inspiráció és az emberi győzelme iránti elkötelezettség állandó áradata.”
“Ez a civilizáció minden bizonnyal hálás Önnek, még akkor is, ha nem tudja ezt.”
- Yehudi Menuhin

“Sri Chinmoy zenéje Istentől való. Hatalmas, fantasztikus alkotásvággyal rendelkezik.”
- Ravi Shankar

ravi_shankar_sri_chinmoy.jpg
(Ravi Shankar és Sri Chinmoy)

“Sri Chinmoy az őszinte zenei kifejezés legjobb képviselője. Sri Chinmoy zenéje egy varázslatos áramlás szívünk legmélyén.”
- Roberta Flack, hatszoros Grammy díjas

jharna_kala_sri_chinmoy.jpg

Forrásművészet és békemadarak

Sri Chinmoy festészetét a “Jharna-Kala” névvel illeti, ami bengáli nyelven “forrás-művészetet” jelent, a belső alkotóforrásból áradó művészetre utalva. Sri Chinmoy több mint 150.000 festményéből és közel tizenhatmillió madárrajzából világszerte állítottak ki válogatásokat többek között olyan neves helyeken, mint a párizsi Louvre, az ENSZ New York-i székháza, a Carnegie Hall, a John F. Kennedy nemzetközi repülőtér, a Harvard Egyetem, a római Il Saggiatore, a bécsi Künstlerhaus.

madarrajz.jpg

Egy New York-i kiállítás díszvendége Raisza Maximovna Gorbacsova volt, aki a következő szavakkal búcsúzott Sri Chinmoytól:
“Nagyon örülök, hogy ezt a néhány értékes pillanatot Önnel tölthettem.”

raisza_gorbacsova_sri_chinmoy.jpg

“Ezek a legszebb és legnagyszerűbb festmények között vannak, amiket valaha láttam. Sri Chinmoy alkotásában a szépség teremtésének örömét látom. Művészete a klasszikus példája annak, hogy a teremtés öröm, és annak is kell lennie. Művészetével elhozza ezt az örömöt, és megosztja másokkal.”
- Hans Janitschek, az ENSZ Írószövetségének elnöke

sri_chinmoy_eloadas.jpg

Irodalom és előadások a belső békéért

Több mint 1600 verses, esszés, drámai és novelláskötetén keresztül Sri Chinmoy szavai a béke keresésének és az önfelfedezésnek a gazdagságát és sokszínűségét adják át. Megjelent verseinek száma meghaladja a százhúszezret. Kiadói közé tartozik a Simon & Schuster, a Harper & Row, a Watkins, a Hazelden, a Health Communication és a Herder & Herder. Könyveit több mint huszonöt nyelvre fordították le. Irodalmi munkásságáért többek között 1995-ben megkapta a Világbéke Irodalmi díjat.

Több száz előadást tartott az Egyesült Államok valamennyi államában és az egész világon, olyan kiváló egyetemeken, mint a Harvard, a Yale, az Oxfordi, a Cambridge-i és a Tokiói Egyetem. Több egyetem is díszdoktori kitüntetésben részesítette Sri Chinmoyt.

cambridge_sri_chinmoy.jpg
(Cambridge, King’s College, 2000)

Sri Chinmoy kilencszer tett látogatást a Cambridge-i Egyetemen, hogy előadást vagy békekoncertet adjon. 2000 novemberében a King’s College intézet kápolnájának főesperese, George Pattison tiszteletes egy különleges elismerést olvasott fel, melyből egy részlet így hangzik:

“Sri Chinmoy ajándéka, hogy eszközzé vált, és szíveket indított nagyobb tiszteletére az egy Istennek, akitől minden békére irányuló gondolat fakad.”

mandela_sri_chinmoy.jpg
(Nelson Mandela felemelése)

Egységszívvel Emeld Fel a Világot

Ezt a páratlan díjat Sri Chinmoy az emberiség különféle csoportjainak elismerésére adományozta, az élet különböző területeinek kiemelkedő vezetőitől a kisgyermekekig, akik a jövő vezetői. Szerteágazó eredményeik elismerésének kifejezéseként Sri Chinmoy minden kitüntetettet egy speciális emelvénnyel egy kézzel feje fölé emelt. A világ minden részéről származó kiválóságok részesültek ebben a kitüntetésben, köztük állami vezetők, mint Nelson Mandela elnök, különféle vallások képviselői, mint Desmond Tutu érsek, egyetemi vezetők, ismert zenészek és színészek, mint Ravi Shankar, valamint sportolók, mint Mohamed Ali és Carl Lewis. Sri Chinmoy élete során több mint 8000 személyt részesített ebben a különleges kitüntetésben.

carl_lewis_sri_chinmoy.jpg
(Carl Lewis és Sri Chinmoy)

Sport

A fiatal korában százméteres sprinter és tízpróbás bajnok Sri Chinmoy hitte, hogy egészséges értelemre és testre van szükségünk. A lelkes teniszező és világcsúcsokat felállító súlyemelő 22 maratoni és 5 ultramaratoni távot is futott. Alapítója a Nemzetközi Sri Chinmoy Marathon Team-nek, amely évente mintegy 500 sporteseményt szervez szenior atlétikai versenyektől kezdve a világ leghosszabb hivatalosan elismert – 3100 mérföldes – futóversenyéig.

“Sri Chinmoy, ösztönző erő vagy valamennyiünk számára.”
- Carl Lewis, kilencszeres olimpiai bajnok

bill_pearl_sri_chinmoy.jpg
(Sri Chinmoy és Bill Pearl, ötszörös Mr. Univerzum testépítő,
a XX. század legjobban felépített embere.)

1999-ny-chinmoy.jpg

“Ennek az embernek isteni ereje van. Emberileg lehetetlen, hogy az ízületek elviseljék egy ekkora súly megmozdítását. Ilyen súlynak pusztán a bármi módon való megtartása is maga a csoda. Nem pusztán egy súlyzót emel, a világ beállítottságát próbálja megemelni. Megmutatja, hogy a szellem fölébe kerekedhet az anyagnak, hogy ha meditáción át a legmagasabb felé törekszünk, bármiben sikerrel járhatunk.”                        – Bill Pearl

gorbacsov_sri_chinmoy.jpg
(Mihail Gorbacsov és Sri Chinmoy)

Eszmecsere a világ vezetőivel

Sri Chinmoy számos, az élet különböző területeiről való vezetővel és kimagasló személyiséggel folytatott párbeszédet a világbékéről és a spirituális értékekről. Ezek között voltak állami vezetők, nagykövetek, számos vallás képviselője, egyetemi vezetők, képző- és előadóművészek, valamint sportolók.

sri_chinmoy_kituntetes.jpg

Kitüntetések és elismerések

“Nem, nem azért jöttem a világra,
Hogy földi hírnévre tegyek szert,
Vagy mennyei nyereséghez jussak,
Hanem hogy szeretet-forrás legyek.”
- Sri Chinmoy

A világbékét célzó, egész életét felölelő szolgálatának elismeréseként Sri Chinmoy számos jelentős kitüntetésben részesült. Ezek között szerepel több ország legmagasabb kitüntetése, mint a panamai Balboa érdemrend, Macedónia és Indonézia Elnöki Érdemérme, a Magyar Köztársaság Érdemérme, a Teréz Anya Kitüntetés, a Pápai Arany Pecsét, az UNESCO Nehru Érdemérme, a Ghandi Békedíj, a Jesse Owens Humanitárius kitüntetés, 70 ország “ország szíve” kitüntetése, valamint számos egyetemi kitüntetés, többek között a Cambridge-i és a Yale Egyetemről, és tiszteletbeli tudományos fokozatok.

Válogatás a Sri Chinmoynak adományozott díjakból

- Kanada Béke-nagykövete – Több száz kanadai parlamenti képviselő nyilatkozata
- Málta Béke-nagykövete – a máltai parlament egyhangú döntése alapján
- Médaille d’Or (Irodalmi Aranymedál) – Lutéce Nemzetközi Akadémia, Párizs
- Elnöki Érdemérem – Michail Kovac, szlovák elnök
- Gandhi Békedíj – megosztva kapta Coretta Scott King és Sri Chinmoy
- Nehru Érdemérem – UNESCO, Párizs
- Díszdoktori cím – Pontifical Katolikus Egyetem, Campinos Brazilia
- Irodalmi Világbékedíj – Washington Egyetem, Angol Tanszék
- A Béke Zarándoka Díj – Nemzetközi Békeközpont, Róma
(korábban megkapta Teréz Anya, Michail Gorbacsov elnök és II. János Pál pápa)
- Békeoktató Díj – Austini Texas Egyetem, Szociológia tanszék
- A Béke Egyetemes Hangja Díj – Ottawai Egyetem, Zenei tanszék
- Citáció a Cambridgei Egyetemről – a King’s College kápolnájának esperese
- Citáció a Harvard Egyetemről – A Harvard Egyetem Pluralizmus projektje
- Az ENSZ Fejlődésének Szíve – Mr. Mark Mallock Brown, főtitkárhelyettes,
Az Egyesült Nemzetek Szervezete Fejlesztési Programjának (UNDP) igazgatója
- Citáció az Oszlói Egyetemről – Kulturális tanulmányok intézete
- Jesse Owens Humanitárius Kitüntetés – Jesse Owens Alapítvány
- Teréz Anya Kitüntetés – Boris Trajkovski, macedón elnök
- Macedónia Elnöki Érdemérme – Macedónia legmagasabb kitüntetése
- Indonézia Elnöki Érdemérme – Indonézia legmagasabb kitüntetése
- Kelet Timor Szabadság Érdemérme – Kelet Timor legmagasabb kitüntetése
- Pro Cultura Hungarica – Magyarország legmagasabb kulturális kitüntetése
- Címzetes Egyetemi Tanár – Oroszországi Gyermek Hematológiai Kutatóintézet
- A moszkvai Nemzetközi Egyetem Becsület Aranyérme
- A Nemzetek közötti Béke és Barátság Érdemérme, Vietnam
a külföldi állampolgároknak adható egyik legmagasabb vietnami kitüntetés
- Európa Szíve Díj – Ausztria, a nagyobb pártok parlamenti képviselői
- A Magyar Köztársaság Érdemérme – Mádl Ferenc köztársasági elnök
- Díszdoktori cím a Filozófiatudományok doktora Béketanulmányokban
és a világbéke előmozdításában – Nemzetközi Egyetem, Kambodzsa
- Díszdoktori cím, a Filozófiatudományok doktora Béketanulmányokban
Stamford Egyetem, Banglades

 

Sri Chinmoy szolgálata

Sri Chinmoy szolgálata

Sri Chinmoy szolgálata

 

Elismerő szavak Sri Chinmoyhoz